Pierwsza pomoc

Poniżej prezentujemy schematy postępowania w nagłych stanach zagrożenia życia. Zaznaczone są na nich kolejne, kluczowe elementy działań ratowniczych.
Aby zapoznać się z danym schematem kliknij poniżej na jego nazwę.

Nagłe zatrzymanie krążenia

Kiedy poszkodowany przestaje oddychać konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań ratujących życie. Tylko resuscytacja krążeniowo-oddechowa może podtrzymać przy życiu osobę do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

 

Utrata przytomności

U człowieka oddychającego prawidłowo ale nieprzytomnego może dojść do zagrażającej życiu niedrożności dróg oddechowych lub zadławienia. Aby temu zapobiec, powinno się go ułożyć w pozycji bezpiecznej.

Zadławienie

Zadławienie jest stanem, w którym ciało obce znajdujące się w drogach oddechowych znacznie utrudnia bądź całkowicie uniemożliwia oddychanie osobie poszkodowanej. Istotne jest szybkie udzielenie pomocy poszkodowanemu by nie dopuścić do utraty przytomności i nagłego zatrzymania krążenia.