Otwarte szkolenie z pierwszej pomocy

Zapraszamy Państwa na szkolenie otwarte, skierowane do pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników pod kątem teoretycznym i praktycznym do prowadzenia akcji ratowniczej w najczęściej występujących stanach zagrożenia życia. Program szkolenia został opracowany na podstawie Wytycznych 2010 Polskiej Rady Resuscytacji i aktualnej wiedzy medycznej.

Informacje

Data najbliższego szkolenia: 12 grudnia 2014
Miejsce szkolenia: Kraków
Czas trwania: 9.00 – 13.00
Koszt: 130 zł brutto/os.*
* Kolejni uczestnicy z tej samej firmy – 100 zł brutto/os.

Każdy z uczestników na 7 dni przed szkoleniem otrzymuje drogą mailową materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują imienne, numerowane certyfikaty, potwierdzające udział w szkoleniu z pierwszej pomocy.

Zgłoszenie

[contact-form-7 id=”1142″ title=”Formularz 1″]

Rezerwacja miejsca następuje po przesłaniu powyższego zgłoszenia i dokonaniu płatności za szkolenie:

75 1140 2017 0000 4402 0812 9936 MultiBank BRE Bank S.A.
STAY & PLAY
ul. Rydygiera 25/20
30-695 Kraków

Na dane firmy podane w powyższym formularzu w ciągu 7 dni zostanie wysłana faktura potwierdzająca wpłatę.

Zapraszamy!

W programie

 1. Definicja i cel udzielania pierwszej pomocy
 2. Aspekty prawne
 3. Rola świadka zdarzenia w Łańcuchu Przeżycia
 4. Bezpieczeństwo w trakcie akcji ratunkowej
 5. Prawidłowe wzywanie pomocy
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych (ocena przytomności, oddechu, uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze)
 7. AED – wykorzystanie w trakcie resuscytacji automatycznego defibrylatora zewnętrznego
 8. Pozycja bezpieczna – postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 9. Pierwsza pomoc w:
  – omdleniu
  – duszności
  – zadławieniu
  – podejrzeniu zawału mięśnia sercowego
  – napadzie drgawkowym
  – innych stanach zagrożenia życia
 10. Elementarne zasady postępowania w przypadku obrażeń ciała
  – zranienia
  – krwotoki
  – złamania
  – oparzenia
  – amputacje

Dodatkowe informacje od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 17 pod numerem telefonu 0 500 666 040