Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm

Potrzeba

Przeszkolenie z pierwszej pomocy pracowników w firmie przede wszystkim nie jest obowiązkiem lecz potrzebą, wynikającą z tysięcy scenariuszy, każdego roku pisanych przez życie. Wypadki zdarzają się wszędzie, w pracy również. Zawał serca także nie wybiera specjalnych okoliczności – może pojawić się w każdym momencie życia. Tylko szkolenie z pierwszej pomocy może przygotować pracowników na ewentualność wystąpienia stanu zagrożenia życia, by akcja ratunkowa była przeprowadzona sprawnie i dała poszkodowanemu największe szanse na przeżycie.

Obowiązek

Kodeks Pracy mówi wprost o potrzebie wyznaczenia w firmie pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a co za tym idzie, stosownego ich przeszkolenia. Interpretacja Departamentu Prawa Pracy określa, że wspomniane szkolenie musi być przeprowadzone przez „osobę posiadającą przygotowanie specjalistyczne w omawianym zakresie, np. ratownika medycznego, przy zastosowaniu odpowiednich form szkolenia (w tym np. zajęć praktycznych) i pomocy dydaktycznych”.

W programie

 1. Definicja i cel udzielania pierwszej pomocy
 2. Aspekty prawne
 3. Rola świadka zdarzenia w Łańcuchu Przeżycia
 4. Bezpieczeństwo w trakcie akcji ratunkowej
 5. Prawidłowe wzywanie pomocy
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych (ocena przytomności, oddechu, uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze)
 7. AED – wykorzystanie w trakcie resuscytacji automatycznego defibrylatora zewnętrznego
 8. Pozycja bezpieczna – postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 9. Pierwsza pomoc w:
  – omdleniu
  – duszności
  – zadławieniu
  – podejrzeniu zawału mięśnia sercowego
  – napadzie drgawkowym
  – innych stanach zagrożenia życia
 10. Elementarne zasady postępowania w przypadku obrażeń ciała
  – zranienia
  – krwotoki
  – złamania
  – oparzenia
  – amputacje

Dodatkowe informacje od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 17 pod numerem telefonu 0 500 666 040